PRIVACYVERKLARING

Lavrijsen nv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.  Lavrijsen nv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Lavrijsen nv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.  Daarnaast kan Lavrijsen nv uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Lavrijsen nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

Lavrijsen nv verstrekt uw persoonsgegevens enkel met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

BEZOEK VAN WEBSITE

Op de website van Lavrijsen nv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.  Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  Wij gebruiken deze informatie om de verwerking van de website te verbeteren.  Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Lavrijsen nv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adworks-advertenties van Lavrijsen nv bij Google zoekresultaatpagina's zijn.  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS.  Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Lavrijsen nv te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor deze derden de informatie namens Google verwerken.  Lavrijsen nv heeft hier geen invloed op.  Lavrijsen nv heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt een verzoekt tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lavrijsen-geel.be.  Lavrijsen nv zal zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken, op uw verzoek reageren.  Lavrijsen nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Lavrijsen nv via info@lavrijsen-geel.be.

         

 

 

                   

                                                                    

 

 

 Lavrijsen nv All rights reserved / Privacyverklaring