KWALITEIT & MILIEU

Beleidsverklaring

GARAGE LAVRIJSEN NV is als mobiliteitspartner verantwoordelijk voor de verkoop en service van verschillende merken voertuigen. Optimale klantentevredenheid, topkwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu ziet GARAGE LAVRIJSEN NV als sleutelbegrippen.

Een van de doelstellingen van GARAGE LAVRIJSEN NV is het zo goed mogelijk waarborgen van de Veiligheid en Gezondheid van onze werknemers en derden, alsmede het Milieu (VGM).  Ons VGM beleid is er dan ook op gericht o m persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen.  Belangrijkste milieuaspecten zijn: bodemverontreiniging, werken met gevaarlijke stoffen, gevaarlijk afval en energie.

GARAGE LAVRIJSEN NV streeft naar continue verbetering in al haar systemen.

GARAGE LAVRIJSEN NV zal tenminste voldoen aan de wettelijke eisen, voortvloeiend uit de kracht zijnde veiligheids-, arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving. Er wordt naar gestreefd deze normen en voorschriften duidelijk naar alle medewerk(st)ers te formulieren en vast te leggen.

GARAGE LAVRIJSEN NV hanteert daarom een Kwaliteits/Milieu-managementsysteem (KMMS - QEMS) dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001.

De organisatie verplicht zich hiertoe door op een consequente wijze:

  • kwalitatieve producten en diensten leveren die voldoen aan de eisen van de klant
  • onze klanttevredenheid voortdurend willen verhogen
  • de milieubelasting binnen onze organisatie in kaart brengen, beheersen en verminderen
  • aandacht besteden aan milieuaspecten (bodemverontreiniging, werken met gevaarlijke stoffen, afvalmanagement en energie)
  • kwaliteit- en milieudoelstellingen trachten te bereiken
  • risico's en kansen aanpakken
  • dit binnen de vigerende wettelijke en andere eisen
  • om het QEMS steeds te verbeteren

iso-9001-small_0.jpegiso14001_3.jpg

ISO%2014001.jpg